BOSTON TERRIËR VRIENDEN NEDERLAND

Fokkerij  

 

Wij vragen onze fokkers uitsluitend met gezonde dieren te fokken. De Boston kent net als ieder ander ras problemen in de fokkerij. Het is zinloos om alle honden die een kleine afwijking hebben uit te sluiten van de fokkerij. De genenpool wordt te klein door het kleine aantal honden wat de populatie dan telt. Een goede fokker dient een verstandige keuze te maken en zich te realiseren wat de risico’s in de fokkerij zijn als men met slechte, ongezonde of niet rastypische honden fokt. 

Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG)

De welzijnsregels van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid staan beschreven in het Kynologisch Reglement (Art. VIII.1 e.v.) 

Artikel VIII.1
1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt. 3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt. 4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is  geboren.
5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.
6. Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef. 

Om bovenstaande regels te verduidelijken hebben we deze in een schema weergegeven: bestand schema weergeven 

Artikel VIII.2
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. 

Artikel VIII.3
Hij die op het tijdstip van dekking eigenaar was van de teef en die teef in strijd met de bepalingen van artikel VIII.1 of VIII.2 heeft laten dekken dan wel niet heeft voorkomen dat die teef in strijd met die bepalingen werd gedekt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit als bedoeld in artikel I.4 en artikel VI.23B, en kan worden gestraft overeenkomstig het gestelde in artikel VI.24.  

Artikel VIII.4
1. Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.1, staat opname in de Nederlandse stamboekhouding niet in de weg.
2. Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.2, wordt de opname in de Nederlandse stamboekhouding geweigerd. 

Dekaangifte
Van de dekking van je hond moet je als fokker, eigenaar van de teef, aangifte doen. Je kunt dit op twee manieren doen: online, door in te loggen in je account, of door het formulier ‘dekaangifte’ te downloaden, in te vullen en op te sturen.
Lees goed de aanwijzingen op de website of op het formulier zodat je alle informatie die nodig is voor de dekaangifte meteen mee kunt sturen. Dit kunnen bijvoorbeeld kopieën van de stamboom van een buitenlandse reu, DNA-profielen of een dierenartsverklaring bij kunstmatige inseminatie zijn.

Neem bij vragen contact op met de rasvereniging

Je dekaangifte moet binnen 3 weken na de dekking bij ons binnen zijn. Als wij de aangifte niet op tijd ontvangen, kunnen alle volgende stappen vertraging oplopen en ontvang je ook de stambomen later. Ook brengen wij hiervoor administratiekosten in rekening. 

Doe je de dekaangifte online, dan ontvang je per e-mail een bevestiging en moet je ook de geboorteaangifte via de website doen. 

Doe je de dekaangifte met het formulier, dan ontvang je van ons:
Een bevestiging van de dekaangifte met informatie zoals die bij ons bekend is.
Een geboorteformulier dat je na de geboorte van de pups verder invult en naar ons terugstuurt.
Heb je dekaangifte gedaan maar is je teef niet drachtig? Geef dit dan op de website bij je dekaangiftes aan of stuur het geboorteformulier terug met de opmerking: ‘teef leeg gebleven’. Je kunt het formulier niet gebruiken voor een nieuwe dekking. 

Geboorteaangifte 
Gefeliciteerd, er zijn pups geboren!
Heb je online dekaangifte gedaan, dan moet je ook online geboorteaangifte doen.
Heb je een geboorteformulier ontvangen, dan moet je deze invullen en naar ons terugsturen. Let goed op dat je geen gegevens vergeet in te vullen, dit voorkomt vertraging.  In beide gevallen geldt dat de gegevens binnen 10 dagen na de geboorte bij ons binnen moeten zijn. Als wij de aangifte niet op tijd ontvangen, kunnen alle volgende stappen vertraging oplopen. Ook brengen wij hiervoor administratiekosten in rekening. 

Namen van de pups  
De namen van honden die worden ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek moeten aan een aantal regels voldoen. Houd hiermee rekening bij het bedenken van de namen voor je pups. De namen mogen uit maximaal 30 letters bestaan, dit is inclusief de kennelnaam. Spaties worden niet meegeteld. In de namen mogen geen cijfers, leestekens of losse letters voorkomen. Als het een buitenlandse naam is, mogen losse letters wel als het een bestaand woord is. De namen mogen geen afkortingen of een (deel van een) andere bestaande kennelnaam bevatten.
Meer informatie over kennelnamen vind je op de pagina 'kennelnaam' van de Raad van Beheer. 

Als je geen gebruik maakt van een kennelnaam, dan mag de naam maar uit één woord bestaan. Het mag ook geen samengestelde naam zijn, zoals bijvoorbeeld DIRKJAN.
De volledige regels voor de namen van de pups vind je in het Kynologisch Reglement. 

Betalen
Als je online geboorteaangifte doet, dan betaal je online voordat je de aangifte verstuurt. Zijn de gegevens niet volledig of kunnen wij een naam niet goedkeuren, dan nemen wij contact met je op. Heb je een geboorteformulier ingevuld en naar ons verzonden, dan ontvang je na de verwerking een factuur. Pas als de betaling door ons ontvangen is, sturen wij de opdracht voor de nestcontrole naar de buitendienstmedewerker. Wil je dat de buitendienstmedewerker snel komt, betaal de factuur dan ook vlot. 

Nestcontrole, chippen en afnemen dna
Tussen de vijf en zeven weken na de geboorte van de pups komt er een buitendienstmedewerker langs om de pups te chippen. Ook neemt hij DNA af van de pups en, als dit is aangevraagd, van de ouderdieren. Deze termijn is een streeftermijn en hangt onder andere af van het moment waarop wij de dek- en geboorteaangifte en de betaling ontvangen. De buitendienstmedewerker stuurt altijd een e-mail of een afspraakkaartje met een voorstel voor een datum en tijd waarop hij/zij langs zal komen. 

Om te zorgen dat de buitendienstmedewerker snel aan de slag kan, kun  je vast de volgende formulieren klaarleggen: 

Stamboom van de moederhond
Lidmaatschapskaart van de rasvereniging; als je geen lid bent van een rasvereniging voor het gefokte ras op het moment dat de pups zijn geboren, brengen we een extra heffing in rekening.
Kennelregistratiekaart (alleen voor fokkers met een kennelnaam).
De buitendienstmedewerker vult het aanvraagformulier voor de stambomen aan met chipnummers en kleuren. Op dit moment worden ook de namen aan de pups gekoppeld, zorg dus ook voor een manier om de pups uit elkaar te houden. 

Van de buitendienstmedewerker ontvang je voor iedere pup een ‘aanvraagformulier registratiebewijs’, deze heb je nodig om de pup over te schrijven op naam van de nieuwe eigenaar. 

Verplichte registratie bij aangewezen databank
Als fokker ben je verplicht om binnen acht weken na de geboorte de pups te registreren bij een door de overheid aangewezen databank. Deze registratie geldt voor alle fokkers in Nederland en staat los van de registratie in het stamboek! 

Om het de fokkers van rashonden wat makkelijker te maken, ontvang je van ons een code voor Databank Honden. Wij sturen je de code zodra wij de chipnummers van de pups in ons systeem hebben geregistreerd. Met deze code haal je de gegevens van je pups op; je hoeft ze dus niet handmatig in te voeren. 

Als een pup naar een nieuwe eigenaar gaat, moet deze de pup binnen twee weken op zijn naam laten registreren en moet jij aangeven dat je de pup hebt verkocht. 

Nieuwe eigenaar pups  
Van de buitendienstmedewerker heb je voor iedere pup een  ‘aanvraagformulier registratiebewijs’ ontvangen. 

Op de formulieren vul je de gegevens in van de nieuwe eigenaren. Let op dat zowel de nieuwe eigenaar als jij als fokker een handtekening zet op het formulier. 

De eerste registratie is gratis; wij moeten de formulieren dan wel binnen 6 maanden na de geboorte van de pups ontvangen. Als wij de formulieren niet op tijd ontvangen, dan brengen wij hier herregistratiekosten in rekening. 

Gaat de pup naar het buitenland, dan heeft deze een export pedigree nodig. Hiervoor ontvangt de nieuwe eigenaar een factuur. 

De registratiebewijzen worden rechtstreeks naar de nieuwe eigenaren verzonden. 

Stambomen en dna-certificaten  
De buitendienstmedewerker stuurt het afgenomen DNA naar een laboratorium. Daar controleren ze de afstamming. 

Als de afstamming niet klopt of nog niet kan worden bepaald, nemen we contact met je op. 

Als de afstamming klopt, sturen we de stambomen en DNA-certificaten naar je toe. Jij bent er dan verantwoordelijk voor dat deze bij de nieuwe eigenaren komen.

 

 

 

Fokkerij

 

Als Boston Terriër Vrienden Nederland willen we een adviserende rol hebben. De fokker is en blijft de verantwoordelijke in de fokkerij. De vereniging is een “adviseur” en zal een aantal basis zaken gaan opstellen. Vooralsnog is het basis reglement van de Raad van Beheer de leidraad in de fokkerij binnen onze vereniging. Voor de stamboon procedure dient u zich ook aan de regelgeving van de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland te houden.